Energie van de zon

Stroom gemaakt uit zonne-energie kent een nagenoeg ongelimiteerd potentieel in hoeveelheid en in tijd. De zon was er al lang voordat er leven op aarde was en is er altijd geweest. De zon zal nog zeker 5 miljard jaar bestaan. Zonnestroom is schoon en duurzaam. Het vermindert bovendien de uitstoot van CO2 omdat minder fossiele brandstof wordt gebruikt voor stroomopwekking.

Overstappen op zonnestroom is een goede financiële beslissing. De afgelopen 10 jaar is de stroomprijs verdubbeld. Gemiddeld met 7% per jaar. Zonnestroom zorgt voor stabiliteit in uw elektriciteitsrekening. Zonnestroom maakt u onafhankelijker.

Hoe werkt zonnestroom?

Zonlicht bestaat voor ongeveer de helft uit zichtbaar licht, voor ongeveer 40% uit warmte (niet zichtbaar, wel voelbaar infrarood licht) en 10% ultraviolet licht (waar we zo bruin van worden). De meest gangbare manier om zonnestroom op te wekken is met behulp van Photo Voltaische (PV) cellen. Dit is ook de manier die bijna overal is toe te passen. Van noord tot zuid van groot tot klein.

Photo Voltaische (PV) cellen maakt gebruik van het zichtbare zonlicht. Door het zonlicht worden elektronen los ‘geweekt’ in de PV-cellen. Deze elektronen gaan daardoor stromen en zonnestroom is geboren. Zonnestroom kan direct aan het elektriciteitsnetwerk worden geleverd om meteen gebruikt te worden. Maar het kan ook in accu’s worden opgeslagen voor later gebruik. In het eerste geval spreken we van netgekoppelde systemen en in het ander geval van autonome systemen.

Delen: